செல்லங்கள்

எங்கள் வீட்டுச்செல்லங்கள்...கதீஜா + அஸ்கா
-------------------------------------------------------------------
என் சகோதரிகளின் மக்கள் , எனது அறையில் இக் குட்டீஸ் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும்  போது நானெடுத்த க்ளீக் (24.08.2012)


No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை