எனது பயணம்எப் பயணமும் இலக்கின்றி நடைபெறுவதில்லை. அந்த வகையில் முகநூலிலும் ஒவ்வொன்றினதும் தனித்தன்மையைப் பேணுவதற்காக என்னால் உருவாக்கப்பட்ட குழுக்களும், பக்கங்களும் பின்வருமாறு:

குழுக்களும், அவை உருவாக்கப்பட்ட நோக்கங்கள்
-------------------------------------------------------------------------


அரசியல் தவிர்ந்த சகல பதிவுகளும்அரசியல் தவிர்ந்த சகல பதிவுகள்அன்றாடம் நிகழும் நாட்டு, உலக நிகழ்வுகளிங்கேவலைப்பூக்களில் பதிவிடப்படும் பதிவுகள் தொடர்பானதுபுதிய பாடல்களுக்கான பதிவுஇஸ்லாம் சார்பான பதிவுகளுக்குஉடல் நலம் சார்பான பதிவுகள்
பழைய பாடல்களுக்கு

எனது பக்கங்களாவன


இஸ்லாம்சார்பான பதிவுகள்கவிதைகளுக்கான பதிவுகள்
சின்னச் சின்ன எண்ணங்களின் தொகுப்புக்கள்
அழகிய புகைப்படங்களின் தொகுப்புக்கள்கட்டுரை, விமர்சனம், சிறுகதை தொகுப்புக்கள்சர்வதேச தினங்கள் தொடர்பான பதிவுகள்
4 comments:

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை