2013-


டென்ஷன் இல்லாமல் பென்ஷன் பெற.........
                                 ஓய்வூதியப் பணம் பெறும்  நாட்கள் 
பின்வருமாறு:-
---------------------------------------------------------------------------
 • ஜனவரி----- - 10
 • பெப்ரவரி--- - 08
 • மார்ச்சு------ - 08
 • ஏப்ரல் -------- 09
 • மே - -----------09
 • ஜூன் - -------10
 • ஜூலை ------10
 • ஆகஸ்ட் ---- 10
 • செப்ரெம்பர் -10
 • ஒக்டோபர் --08
 • நவம்பர் ----- 08
 • டிசம்பர் ------10


No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை