மின்னஞ்சல் @

" ரே டாம்லின்ஸன் " எனும் கம்பியூட்டர் பொறியிலாளரே 1971ம் ஆண்டு இச் சின்னத்தை உபயோகித்து முதன்முதலாக மின்னஞ்சலை அனுப்பினார். கணனி விசைப் பலகையில் எவரின் பெயரையும் குறிக்காத , குழப்பம் விளைவிக்காத சின்னமாக @ ஐ அவர் பயன்படுத்தினார்.

இந்த @ 18ம் நூற்றாண்டில் புழக்கத்தில் வந்தது. அந்த எழுத்து தொடர்பாக பல ஆராய்ச்சிகள் இருந்தாலும் கூட , ஆராய்ச்சியாளர் டெனிஸ் என்பவர் கூறுகின்றார் ப்ரெஞ்ச், ஜேர்மனிய வியாபாரிகள் a எழுத்தை வேகமாக உச்சரிப்பதால் ஏற்பட்ட திரிபு இதுவென்று!

2000ம் ஆண்டில் இது தொடர்பாக கருத்துக் கூறிய இத்தாலி நாட்டவர், 14ம் நூற்றாண்டுக்குரிய வியாபார தஸ்தாவேஜூகளில் இவ்வெழுத்துக் காணப்படுவதாகக் கூறினார். "anfora" எனும் அளவைக் குறிக்க இது பயன்பட்டதாகக் கூறினார். இது arroba என்பதின் மொழிபெயர்ப்பாகும். 1885ல் வியாபார ரீதியிலான "a" அண்டர்வுட்  தட்டச்சு  மெஷினில் சேர்க்கப்பட்டது.

இதனை ஸ்பானியர்கள் " arroba" என்றும், பிரெஞ்சுக்காரர் "arobase"  என்றும் , அமெரிக்கர் , பிரிட்டிஷ் காரர்கள் "at-sign"  என்றும், ஜெர்மனியர் " at- Zeichen" என்றும் , எஸ்தோனியர் "at- mark" என்றும்,  ஜப்பானியர் "atto maak " என்றும் உச்சரிக்கின்றார்கள்.

இதன் உருவருத்தை குரங்கின் வால் என சிலரும், சிலரோ நத்தை என்றும் கூறுகின்றனர்.No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை