சீ தனம்


பெண் மலர்களுக்கிடப்படும்
முள்வேலி!

வாழ்க்கை வியாபாரத்திற்கான
முதலீடு!

பெண்மை ஸ்பரிசங்களுக்கான
நுழைவுச் சீட்டு!

ஏழைக் கன்னியரின் சுயம்வர
கைவிலங்கு

திருமணத்தின் வருங்காலத்திற்கான
உத்தரவாதம்!

ஆணின் வாழ்வியலுக்காக
பரிந்துரைக்கப்படும் நன்கொடை!

பணத்திற்கேற்ப நிர்ணயிக்கப்படும்
பண்டம்!

சொகுசு வாழ்விற்காக வழங்கப்படும்
அனுமதி!

ஏழைகளின் கனவுகளுக்கு விதிக்கப்படும்
அபராதம்!

சோம்பேறிகள் கணக்கில் வைக்கப்படும்
அதிஷ்டலாபச் சீட்டு!

"சீ" தனம் சொல்லாதோர்
கையேந்தும் பிச்சை!

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை