மெல்லன


மெல்லன விழுந்தாய் விழியில் - என்
தேடலில் மொழிந்தாய் உன்னை!

விருப்போடிணைந்தாய் அன்று
வீம்போடு மறைந்தாய் இன்று

தொலைவினில் நீ இருந்தாலும்
அழியுமோ உந்தன் மீதுள்ள அன்பு

மாற்றங்கள் நீ தேடிச் செல்லு - அதுதான்
உன் வாழ்வின் ஏற்றப் படிக்கல்லு!

நீ.........................

பறந்துதான் எங்கும் செல்லு - நானும்
விரைந்துதான் வருவேன் கொஞ்சம் நில்லு!No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை