அநு/ ஸாஹிரா தேசிய பாடசாலை - 2

ஆரம்பப் பிரிவு விளையாட்டு மைதானம்


சைக்கிள் தரிப்பிடம்
                                                   விஞ்ஞான ஆய்வுகூடம்


                                                           ஆசிரியர்கள் சிலர்


பிரதி அதிபர்


                                                                    உதவி அதிபர்


                                                    போட்டிச்  சாதனையாளர்கள்
                                   
No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை