நிலா மோனா - 3அன்பென்பது கொடுக்கல் வாங்கல்தான்....
இதயங்களின் மனப்பூர்வமான உணர்வேற்றம்!

ஆனால்....

பலர் அதனை தக்க வைப்பதில் தவறிவிடுகின்றனர்...
முரண்பாடுகளின் கைத்தாளத்தில் சிதறிவிடும் அன்பை மீளப் பெற்றுக் கொள்ள போராட வேண்டியிரிக்கின்றது!
---------------------------------------------------------------------------------------


எதிர்பார்ப்புக்கள்தான் ஏமாற்றங்களின் விளைச்சல் நிலம்!
ஏமாற்றங்களின் தடுமாற்றம் - நம்
வாழ்வின் ஏற்றங்களையே வேரறுத்துவிடும்!
--------------------------------------------------------------------------------------


உன்னைச் சுற்றும் பூமியாய்
நான்!

நீயோ.......

உன் ஈர்ப்புவிசையை உடைத்து
விண் சுற்ற வைக்கின்றாய் - உன்
தேசம் துறக்கும் அகதியாய்!

-------------------------------------------------------------------------------


துன்பம் வரும்போது நம் கண்ணீர் துடைக்கும் கரங்கள்

"இயற்கை"!

அதனால்தான்...........

இதயத்தை இயற்கையால் நிரப்பி மனதை அமைதிப்படுத்தும்போது துன்பமும் காணாமல் ஓடிவிடுகின்றது!


No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை