எண்ணங்கள்
பிள்ளைக்கு குறும்பு கரும்பு - நமக்கோ
அது தொல்லை தரும் எறும்பு!

----------------------------------------------------------------------------------
No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை