அவஸ்தை


இராக்களில்
கண்களில் கவிழ்ந்து கிடக்கின்றன
உன் கனவுகள் !

பகலிலோ...
மூடிய விழிகளைத் திறக்கின்றேன்
நினைவுகளில் உன் முகம்!

#காதல்_அன்பான_அவஸ்தை!

----------------------------------------------------------------------------------------

வாழ்க்கையை உன் னன்பில் கற்றுக் கொண்டேன்....
வாழ்ந்துவிட்டுப் போகின்றேன்.....
நிழலாய் தொடரும் உன் ஞாபகங்களுடன்!

---------------------------------------------------------------------------------------

ஒவ்வொரு முறையும் உன்னை என்னிடம் விட்டுச் செல்கின்றாய்
முத்தங்களாய்!

---------------------------------------------------------------------------------------
இந்த உலகத்தையே அசைக்கின்ற வருடல் காதலில்தான் இருக்கின்றது.

காதல்..............!

வெறும் அன்பா....
வசீகர அன்பா........
இல்லையேல்......
உணர்வுகளும். உயிரும் ஒன்றோடொன்று பிசையும் ஸ்பரிசமா!

#என்னவனே_உன்_காதல்_இனிக்குதடா!

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை