ரமழானே


ரமழான் கலண்டர்
------------------------------------
பிறை பார்த்தே நம் ரம்ழான் நோன்பு ஆரம்பமாகின்றது. இந்த சந்திரன் தோற்ற நிலை, பயணங்களின் அடிப்படையைக் கொண்டு 2020 ம் ஆண்டு வரை எக்காலங்களில் புனித ரம்ழான் மாதம் நம்மை ஆரத் தழுவும் என்பதை விஞ்ஞானம் எதிர்வு கூறியுள்ளது. 

இந்நாட்கள் உண்மையா..அல்லாஹ்தான் அறிவான்..
இன்ஷா அல்லாஹ் நாமும் காத்திருந்து பார்ப்போம்..

ஹிஜ்ரி 1435 - வருடம் 2014 - June 29 - July 27
ஹிஜ்ரி 1436 - வருடம் 2015 - June 18 - July 16
ஹிஜ்ரி 1437 - வருடம் 2016 - June 07 - July 05
ஹிஜ்ரி 1438 - வருடம் 2017 - May 27 - June 25
ஹிஜ்ரி 1439 - வருடம் 2018 - May 16 - June 14
ஹிஜ்ரி 1440 - வருடம் 2019 - May 05 - June 03
ஹிஜ்ரி 1438 - வருடம் 2017 - April 24 - May 23

-----------------------------------------------------------------------------------------

தக்வா என்பது இறையச்சம். அல்லாஹ்விற்குப் பயந்து அவன் ஏவியவற்றைச் செய்தும் தடை செய்வதைத் தவிர்த்தும் வாழ்வதற்கான இப்பயிற்சியை நோன்பு வழங்குகின்றது. நோன்பில் இவ்வாறான உயரிய பண்புகள் இருப்பதனால்தான் நோன்பை ஒரு வணக்கமாக அல்லாஹ் அங்கீகரித்துள்ளான். 

எனவே .......

நோன்பிற்கு அல்லாஹ்விற்கு அஞ்சி நடப்பதைப் போன்று நம் வாழ்வின் சகல விடயங்களிலும் அஞ்சி நடப்போமாக! 

ரமழான் இஸ்லாம் கூறும் நல்ல விடயங்கள் அனைத்தையும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும்  மாதமாகையால்...

பசி, தாகம் கட்டுப்படுத்துவதனைப் போல் நமது அனைத்து பாவங்களையும் கட்டுப்படுத்துவோமாக.!
--------------------------------------------------------------------------------------------------


("என்) இறைவனே! தொழுகையை நிலைநிறுத்துவோராக என்னையும்,என்னுடைய சந்ததியிலுள்ளோரையும் ஆக்குவாயாக! எங்கள் இறைவனே! என்னுடைய பிரார்த்தனையையும் ஏற்றுக் கொள்வாயாக!
குர்ஆன் 14-40

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை