நாங்கள்
விடை தேடும் விடுகதையொன்று!

நாங்கள்........
தினமும் சண்டை பிடிக்கின்றோம்!

ஆனால்
நாங்கள் விரோதிகளல்லர்!

நாங்கள்........
அன்பாகவும் சில நேரங்களில்
பேசுகின்றோம்!

ஆனால்........
நாங்கள் நண்பர்களுமல்லர்!

நாங்கள் யார்?

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை