தரம் 5 பரீட்சைப் பெறுபேறு - Zahira M.V, A/Pura

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறு - 
ஸாஹிரா ம. வி, அநுராதபுரம்
------------------------------------------------------------------------------------

அநுராதபுரம் ஸாஹிரா மகா வித்தியாலயத்தில் இம்முறை தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் 11 மாணவர்கள் சித்தியடைந்துள்ளார்கள் 

அவர்கள் விபரம் -

                               Name                  Marks                      Dis Rank

1.. M.F.Aadhil Ahamed............... ( marks 182) --------------- 3
2. .M.V.Sameeha......................... .......... (177) ---------------- 6
3..M.M.M. Akeel............................. .......(172)---------------- 15
4..N.Ashfan Ahamed...................... ........(167)---------------   24
5..A.A.H.Nisha ....................................... (165)--------------   27
6.. N.Aysha.............................................. (162)---------------  37
7..M.R.F.Salha......................................... (159)----------------46
8..S.H.Hafri ..............................................(158)----------------51
9..A.H.F.Rasheeka..................................  (158)----------------51
10..A.S.Shahama...................................... (158)----------------51
11..T.F.Sahara............................... ...........(156)----------------59

இவர்களை நாமும் வாழ்த்துவோம்...அத்துடன் இவர்களின் இக்கல்வி வெற்றிக்குழைத்த வகுப்பாசிரியர்களான ,M.N.M.SIYAM,
M.K.F.ZAHIRA  உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள்..


வாழ்த்துவோம் - அப்துல்லாஹ் அஸ்மின் 
-----------------------------------------------------------------
பதுருயா மத்திய கல்லூரி , மாவனல்லையில் கல்வி கற்கும் அப்துல்லாஹ் அஸ்மின்  2014 தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் 171 புள்ளிகளைப் பெற்று சித்தி பெற்றுள்ளார்.  கேகாலை மாவட்டத்தில் 42 வது நிலையைத் தனதாக்கியுள்ள இவரையும் நாம் வாழ்த்துவோம்...


No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை