மகுடம்


காலையில் மலர்ந்து மாலையில் வாடி விழும் பூவல்ல வாழ்க்கை...
அதுவோர்.....................
நீண்ட தேடல்!
தேடும் மனமிருக்கும்போதுதான் தேவைகளுக்கான விடைகளும் கிடைக்க ஆரம்பிக்கின்றன...
நம்மில் பலர்..............
முடியாது என்ற எண்ணத்தில் 'பலத்தை' யெல்லாம் இயலாமையாக்கி விடுகின்றார்கள்!

-------------------------------------------------------------------------------------
காதலையும் கடந்த அன்பு.........
நமக்குள் இருப்பதனால்தான்...
இன்னும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம்
வலிகளையும் பகிர்ந்தபடியே!

--------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------

வலி தீர்க்கும் மருந்து.........
அன்பான இதயங்களுடன் மனம் விட்டுப் பேசுவதில் இருக்கின்றது.
ஏனெனில்.........
மனசுக்குள் மறைந்திருக்கும் ஆயிரம் பிரச்சினைகளை அறுத்தெறியும் வாள்
இவ் அன்பானவர்களின் பேச்சிலிருக்கின்றது!
---------------------------------------------------------------------

மொழியீர்ப்பு மையத்தில்
வீழ்ந்து கிடக்கும் நம்மை....
அண்டவௌிகளும்
அதிசயத்துப் பார்க்கின்றன
அன்பின் ரகஸியம் தேடி!
--------------------------------------------------------------------------------------------

எடுத்ததற்கெல்லாம்...
அடுத்தவரைக் குற்றம் சொல்லுபவர்
பிறர்  விமர்சனத்தில் காணாமல் போகின்றார்கள்
அல்லது கல்லெறி வாங்குகின்றார்கள்..
ஏனெனில் இவர்கள்........
பிறர் குறை பறைசாற்ற முன்னர் - தம்
கறை அகற்றாதவர்கள்!
---------------------------------------------------------------------------------------------------

சுயநலம்................!
.
நமக்குள் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான்  தடைகளையும் உடைத்தெறிந்து நம்மை அடுத்தவருக்கு அடையாளப்படுத்தும் உந்துசக்தி கிடைக்கும். ஆனால்.................அச்சுயநலத்தால் அடுத்தவர் நலம் அழியக்கூடாது!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை