உறவுகள்
          சஹ்ரிஸ்


அஸ்கா


Nishad + Ayaan
.............................06.11.2014..........................
அன்புடன் ஜன்ஸி ராத்தா!
No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை