கோபம்சாலையோரத்தில் காற்றோ டுரசும் ரோசாவை
வாஞ்சை யோடணைத்தேன் கைகளில்............
சிரித்தது முள்
ரணம் தருவதை மறைத்து......
...................................................................................


கோபம்.........!

மனக் கஷ்டம்
பண நஷ்டம்.........

சில காலங்களாக எனக்குள் வலை பிண்ணிக் கொண்டிருக்கும் இக் கோபம் இனி வராதிருக்கட்டும்.........,

...........................................................................................

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை