முகநூல்"அலை அடிச்சா கரைக்கு வரணும் - அது
தரைக்கு வந்தா ........
மீண்டும் மண்ணை அள்ளிக் கொண்டு கடலுக்குப் போகணும்........"
.

இந்த சுழற்சி மனித வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும்..
தேவைகள் ஏற்பட்டால் அது நிறைவேற ரொம்ப முயற்சிக்கிறோம். ஏனோ அவை நிறைவேறினாலும் மனதில் திருப்தி வருவதில்லை... மாறாக எமது எதிர்பார்ப்பு இன்னும் விரிந்து சென்று வேறொரு தேவையைத் தொட்டு நிம்மதியின்மைக்குள் சுருண்டு கொள்கின்றது,,,,,
------------------------------------------------------------------------------------------------------உருகும் பனியும்
திரவமாகும் வெப்பங் கண்டால்....
உதிரும் சருகும்
எருவாகும் மண் பற்றிக் கொண்டால்..
முயற்சியும் பயிற்சியுமிருந்தால்
உயர்ச்சியும் வாழ்விலுண்டாகும்...........


No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை