தேர்தல்
தேசியப் பட்டியல்
:::::::::::::::::::::::::::::::::
தேர்தல்
தோற்றுப் போகுமிடம்,,,
,
தோற்றவரின்
வெற்றி முழக்க மொலிக்கும்
மேடை

பதவிச் சண்டைகளுக்கான
ஒரு
ஒப்பந்தம்,,,

தேசத்தின் ஓட்டை யடைக்கும்
வரப்பிரசாதம்,,,,,

சிலர் விதி மாற்றும்
மதி,,,,

தீர்ப்புக்களின்றி
கோர்க்கப்பட்ட சட்டம்,,,,

வாழ்த்தும்
வீழ்த்தும்
ஆசன வரிகள்,,,

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை