அழகிய நெருப்பு


அழகாய் வார்க்கப்பட்ட - என்
கனவுச் சுவர்களில் கீறல்கள்
லேசாய்!

 சுவாசப் படிமங்களின் சுக விசாரிப்புக்களில்
முந்திக் கொள்கின்றது நிக்கற்றின்!

சிந்திய வியர்வைத்துளிகள் உலர முன்னே
உறிஞ்சிக் கொள்கின்றன
புகை வளையங்கள்!

பத்தியம் பார்த்து பூத்த மேனிக்குள்
புதுசாய் வேலியிட்டுக் கொள்கின்றது
தீப் பந்தம்!

சுகமான நித்திரைகளில்
விரகமாய் பல்லிளிக்கின்றது
விசத் தாபம்!

வாலிபக் கிறுக்கின் அடாவடித் தனத்தில்
பைத்தியமான உதடுகள்
முறுவலிக்கின்றன தீ முத்தத்திற்காய்!

தீயின் ஆக்கிரமிப்பில்
எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது - என்
இன்றைய பொருளாதாரம்!

கரும் புகையுறிஞ்சி ஆவியுருக்கியதில்
தோற்றுத்தான் போனேன் மரணத்திடம்
மகிழ்வின் போதைக்காய்!

விரலிடுக்கில் உனைக் கோர்க்க
அடமானம் வைத்ததென் வாழ்வின்று
புகைந்து கொண்டிருக்கின்றது அணைப்பவரின்றி!No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை