மனதின் நெருடலாய் ஓர் பார்வை

---------------------------------------------------------------------------


அடடா..............!
.
பார்வைகளின் வசீகரத்தில்
மனங்களில் எழுதப்படும் அழகான கவிதை
"அன்பு"

---------------------------------------------------------------------------------------------


வீணாய் உதிர்ந்து கொண்டிருக்கும்
பணத்தின் அருமையை.....
கசிந்துகொண்டிருக்கும் உன் வியர்வைத்துளிகள்
உணர்த்துகின்றன தினமும்!
.
உன் வியர்வையும் - என்
தவறின் கண்ணீரும்........
ஒன்றாய் இணைகையில்
கர்ப்பம் தரிக்கின்றதென்....
"உண்டியல்"
----------------------------------------------------------------------------

திறமைகள்தான் மனிதர்களை அடையாளப்படுத்துகின்றன. நூலைக் கற்றுக் கொண்டவன் பதவிகளில் அலங்காரமாகத் திகழ..
உழைப்பினைக்' கற்றுக் கொண்டவன் திறமைகளால் தன் முதலீடுககளை உயர்த்திக் கொண்டிருக்கின்றான்...
.
முயற்சியுடன் கூடிய எத்தொழிலும் சாதனைகளால்தான் நிரப்பப்படுகின்றன. அரிசியில் பெயரெழுதும் கலையைப் பாராட்டத்தான் வேண்டும்!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

எட்டியுதையும் கால்களைக் கூட
கட்டித் தழுவும் குழந்தைப் பாசம்.....
மாசற்ற தேன்துளிதான்!
-----------------------------------------------------------------------------------------


இருளுக்கும் விழியாகும்
மெழுகுவர்த்தியே..............
ஔி கொடுத்தே
பலி கொள்ளும் நீ கூட............
.
உதாரணமாய் எம்மிடத்தில்
"நன்மைக்குள்ளும் தீமையுண்டு"
.
பிரித்தறிவோர்...........
பாராளும் முதல்வர்கள்!

--------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------

நவீன தொலைபேசியில்.....
எல்லாம் இருக்கின்றதுதான்!
ஆனால்.....
அழைப்புக்களை எடுக்க மட்டும்
நேரமில்லைNo comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை