முகநூல்---------------------------------------------------------
ஒருவர் புகழடையும் போதுதான்,,,,,
அவர்மீதான அடுத்தவர் பார்வையும்
தீவிரமடைகின்றது,,,
ஆக்கினையும்
ஆதரவும்,,,,
அவருக்கான கொடுப்பனவாகின்றன,!
-------------------------------------------------------------
தன் தவறுகளை உணராதவர்கள்,,,,
அடுத்தவர் தவறுகளை விமர்சிப்பதற்கு தகுதியானவர் அல்லர்,,,,
--------------------------------------------------------------

கடலோரம்,,,,,
வெண் மணல் துளைத்து
சங்கெழுதும் இரகஸியமதை,,,,
துள்ளி வரும் அலைகள்
மெல்லதை அள்ளி,,,
கால்களைக் கிள்ளி
என்னுள் சொல்கின்றதே!

-----------------------------------------
அமைதியான தேர்தல்
சாமர்த்திய தீர்ப்பு
ஆனால்,,,,,,
அட்டகாசமான மந்திரி பதவி
ஆர்ப்பாட்டங்கள்,,,
அட!
நாடு எங்கேயோ போகுது !
-------------------------------------------
ஆயிரம் நிமிட வேலைப் பழுவின் மத்தியில்,,,,,,,,
அறுநூறு நிமிடம் நினைப்பது காதல்
அறுபது நிமிடம் நினைப்பது பாசம்
ஆறு நிமிடயாவது நினைப்பது நட்பு
ஆரோ எவரோ
நினைப்பதே யில்லை,,!
-----------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை