கல்விச்சுற்றுலா


நான் கலந்து கொண்ட 2 நாள் கல்விச்சுற்றுலாக் காட்சிகள்

ஹக்கல பூங்காவில் பூத்த மலர்


தம்புள்ள விகாரையின் மேற்பகுதியில்


தம்புள்ள கோல்டன் டெம்பிள்


மிஹிந்தல மலை


                                              மிஹிந்தல

                                                             
                                                    அம்பேவல பாfம்


அம்பேவல பால்மாத் தொழிற்சாலை


Higland பால்மாத் தொழிற்சாலை


ஹக்கல தாவரவியற் தோட்டத்தில்


                                             தம்புள்ள விகாரை


                     தம்புள்ள Golden Temple முன்பகுதி


மிஹிந்தலயில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சிலை 


                                 ஹட்டன்  தேயிலைத் தோட்டம்


பேராதனை தாவரவியற் பூங்கா


   (நுவரெலியா செல்லும் பாதையில் ) நீர்வீழ்ச்சி


கெடிகே ஆலயம் 

                                 
                             பேராதனை பூங்கா தொங்குபாலம்                    


                              மகாவலி கங்கையின் ஓர் பகுதி
அந்த மலைநாட்டுச் சுற்றுலா நாட்கள் மறக்கமுடியாத மனப் பதிவுகள்
என்றும் என்னுள்.......2 comments:

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை