அவள்

Photo: அவள்.....
தினமும்
என்னுடன் சண்டையிடும் 
செல்ல உறவு!

அவள் ...
என் மனதை வசீகரிக்கும்
காதலிக்கும் மேலானவள்!
உணர்வுகளை ஆகர்ஷிக்கும்
தோழிக்கும் மேலானவள்...

அதனால்தான்....

மானசீகமாக என் மனதில்
மனைவியாக ஜீவிக்கின்றாள்
இதமான அன்பைப் போஷித்து!

எனக்குள் விரியும் கற்பனையுலகில்
அவளென்....
ரெண்டு குழந்தைகளுக்கும்
தாயானவள்!

இருந்தும்...!

அவளுக்கு மூன்று குழந்தைகள்
என்னையும் சேர்த்து!
எனக்கும்
அவள் குழந்தைதான்!

ஏனெனில் .......!

கபடமற்ற அவள் அன்பில்
தினம் மெய்மறந்து...
என்னையும் செதுக்குகின்றேன்
ஆவலுடன்!


அவள்.....
தினமும்
என்னுடன் சண்டையிடும்
செல்ல உறவு!

அவள் ...
என் மனதை வசீகரிக்கும்
காதலிக்கும் மேலானவள்!
உணர்வுகளை ஆகர்ஷிக்கும்
தோழிக்கும் மேலானவள்...

அதனால்தான்....

மானசீகமாக என் மனதில்
மனைவியாக ஜீவிக்கின்றாள்
இதமான அன்பைப் போஷித்து!

எனக்குள் விரியும் கற்பனையுலகில்
அவளென்....
ரெண்டு குழந்தைகளுக்கும்
தாயானவள்!

இருந்தும்...!

அவளுக்கு மூன்று குழந்தைகள்
என்னையும் சேர்த்து!
எனக்கும்
அவள் குழந்தைதான்!

ஏனெனில் .......!

கபடமற்ற அவள் அன்பில்
தினம் மெய்மறந்து...
என்னையும் செதுக்குகின்றேன்
தாய்மையுடன்!

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை