நீஎன் கனவு நதியின்
குளிர் நீரோட்டம் நீ!

என் ஆத்மா சரீரத்தின்
சுவாசப் படிமங்கள் நீ!

என் சிந்தனை இராக்களின்
விடியல் நீ!

என் உதடு உச்சரிக்கும்
தமிழ்மொழி நீ!

என் மனப்பை சுமக்கும்
அழகிய கர்ப்பம் நீ!

இருந்தும்..........

நிழல்களின் இருக்கையில்
கையசைக்கும் சமாந்திரங்கள் நாம்!

நினைவுப் புள்ளிகளில் மாத்திரமே
தொட்டுக் கொள்கின்றோம் ரகஸியமாய்!

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை