என்றும் நேசத்துடன்


முகநூலில் நான் கலைப் பயணம் மேற் கொள்ள , நீங்களும் தடமாகியுள்ளீர்கள் என்பதை நன்றியுடன் நினைவுகூறுகின்றேன். என் பதிவுகளுக்கு விருப்புக்களும், பின்னூட்டங்களும் தந்துள்ள உங்களுக்கு என் நன்றி.......என்றும்


முத்து சதீஷ் குமார்


மலீக்  Sfn ***சீனா ஷரீப் ***உதயதர்சினி குமார் ***
பிரதீபன் ஸ்ரீனிவாசன் ***செல்வ குமாரன் ***

Rasna SajithSelvi MaranMJ Rita Raj ***

Fazaan Abdul ***Siman  Tg
Jaffna Menan ***


Shiyam Sahana ***
Sree Dhandapani
 Mohamed Gani


No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை