மனைவியானவள்கணவனின் குணமறிந்து
தன் மனதை வழி நடத்துபவளே நல்ல மனைவி.................!

அன்பான மனைவியே
ஆணின் அழகிய சீதனம்!

ஆன்மீகமும் அன்பும் குலைத்து
தன்னுயிராய் ...........
தாலி தந்தவனை
காலம் முழுதும் காதலிப்பவளே
அன்பானே மனைவி.............

No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை