ஆதவன்


பகல் நேர வான் முட்டையின்
மஞ்சட்கரு!

நீலப் பட்டாடையில்
பதிக்கப்பட்ட  தங்கக் கற்கள் !

பால் வீதியைக் காவல் காக்கும்
ஒளி வீரன்!

வானில் தவறிவிடப்பட்ட
தங்க நாணயம்!

ஒளித் தூரிகையால்
வரையப்பட்ட  ஓவியம்

தன் முகம் பார்ப்போரைச்
சுட்டெரிக்கும் தீப்பந்தம்!

அகில உற்பத்திக்கு
படைத்தவனிட்ட கரு !

இருளானின் நெற்றியில்
யாரிட்டார்  இச் சந்தனம்!
No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை