உறவுகள் தொடர்கதை

                                                            Azka


Ahamed, Kathija , Aaqeel (Doha)


Adnan (London)


Sasna (Colombo)
No comments:

Post a Comment

என் கவிதாயினியில் விழி பதித்த உங்களுக்கு நன்றி......
என் பதிவு தொடர்பான உங்கள் விமர்சனங்கள் இன்னும் என் எழுத்துக்களைச் செம்மைப்படுத்தும்!

திருமறை